Klacht- en tuchtrecht

Heeft u een klacht?

Als u een klacht heeft over de behandeling of iets anders bespreek ik dat graag met u.

Als we er samen niet uitkomen kunt u een officiële klacht indienen via de beroepsvereniging NVA  De klacht- en tuchtregeling  staat hieronder vermeld en is overgenomen uit het handboek van de beroepsvereniging.

Via de beroepsvereniging ben ik mbt klacht- en tuchtrecht aangesloten bij KAP

Sinds 1 januari 2017 is elke zorgverlener volgend de Wkkgz  (Wet kwaliteit klachten en geschillen in zorg) verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencommissie met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve geneeswijzen, een gespecialiseerde geschilleninstantie .