BIORESONANTIE

Bioresonantie maakt onder andere gebruik van de elektro-magnetische trillingen van de patient zelf. De zwakke elektro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. De elektro-magnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van een speciale koptelefoon worden opgevangen. De basis van de bioresonantietherapie berust op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de biofysica. Onderzoek hierin heeft op vele terreinen tot onverwachte technologische ontwikkelingen geleid.

Bij de behandeling met het apparaat worden uit de ultra fijne lichaamseigen signalen precies die passende therapietrillingen gevormd die gericht de positieve energieën stimuleren en de ziekmakende tegenkoppelen. Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden.

Bioresonantie diagnose en behandeling

Middels het stellen van de diagnose weet de therapeut waarmee het lichaam het meest belast is en welke therapie hiervoor nodig is. Vervolgens wordt een individueel behandelplan opgesteld en wordt er met de patiënt overlegd welke acties hijzelf kan ondernemen om zijn genezing te bespoedigen. Het doel van de therapie is derhalve de ziekmakende invloeden en oorzaken uit te schakelen en de zelfgenezende kracht van het lichaam te activeren.

Hoe stellen we een diagnose?

Door te meten met welke frequenties de binnenkomende informatie resoneert krijgen we een goede indruk over de verstoringen die aanwezig zijn. Veel ziekteprocessen beginnen met verstoorde, disharmonische trillingen. Op deze manier wordt de vaak verborgen oorzaak van de ziekte of klachten, of datgene wat een ziekte in stand houdt, opgespoord.

Hoe geven we therapie?

Door middel van een speciale koptelefoon scheidt het apparaat de binnenkomende gezonde en zieke trillingen. De harmonische, gezonde trillingen worden versterkt teruggegeven. De disharmonische, ongezonde trillingen worden, al dan niet versterkt, spiegelbeeldig aan de persoon teruggegeven. Zij verzwakken dan de foutieve, zieke trillingen of heffen deze zelfs helemaal op. Daardoor verdwijnt de foutieve besturing van het lichaam en krijgt het lichaam de mogelijkheid om zijn zelfgenezende kracht te activeren en daarmee te genezen.

Tijdens de behandeling kan een remedie met behulp van de juiste frequenties opgeladen worden. Deze bevat dan dezelfde trillingen/informatie als de gegeven behandeling en kan (vaak samen met een ander middel) naar huis meegegeven worden om het behandelingseffect te versterken en te verlengen.

Heb je interesse? Informeer in de praktijk.

 

 

Oudere berichten «