Virussen zijn PH-gevoelig

Virussen zijn PH-gevoelig

Virussen zoals coronavirussen blijken gevoelig te zijn voor verschillen in pH-waardes. In een zure omgeving zijn ze sterk actief, terwijl ze in een pH-neutrale of basische omgeving nauwelijks of geen nieuwe infecties meer veroorzaken.

Infectie vindt plaats in een zure omgeving

Virussen infecteren lichaamscellen door zich te binden met eiwitten in het cellulair membraan en zo de gastheercel binnen te dringen om zich daar vervolgens te vermenigvuldigen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit proces vooral bij lage pH-waardes, ofwel in een zure omgeving, plaatsvindt. Naarmate de pH-waarde basischer wordt, neemt de activiteit en het vermogen van virussen om cellen binnen te dringen  sterk af.

Wetenschappers hebben dit in diverse studies bij tal van virussen bij zowel mens als dier vastgesteld. De relatie tussen pH-waarde en infectieverhogende activiteiten is o.a. aangetoond bij influenza1, corona2, hepatitis-C3, mond- en klauwzeer4 en andere virussen bij dieren.5,6

Corona

In een zuur milieu, bij een pH-waarde van 5,0, is de infectiviteit van coronavirussen maximaal. Bij een lichtzure pH-waarde van 6,0 infecteert corona nog steeds lichaamscellen, maar wel duidelijk minder. Zodra de pH-waarde neutraal (7,0) of nog basischer wordt, kan er geen activiteit door corona meer worden vastgesteld.2

Verhoogde virusafweer

Onderzoek heeft laten zien dat een verhoogde antivirale activiteit van interferon, een lichaamseigen afweerstof, gepaard gaat met een verhoogde pH-waarde.7

De pH verhogen om de afweer tegen virussen te verbeteren

Volgens de amerikaanse arts Dr. Mark Sircus kan de pH-waarde dus gezien worden als de achilleshiel van vele virussen. Door de basische buffer (de hoeveelheid natriumbicarbonaat) in het bloed te verhogen en de pH-waarde van lichaamscellen te verbeteren kan de gevoeligheid voor virussen in het lichaam afnemen. Het verhogen van de pH verbetert het vermogen van het immuunsysteem om ziekteverwekkers te elimineren. Virusinfecties kunnen daardoor een milder verloop hebben.

Dr. Mark Sircus geeft aan dat medicatie die de pH-waarde van de lichaamscel kan verhogen ook al aangetoond heeft dat de infectiviteit van virussen daarmee verlaagd wordt. Aangezien deze medicatie echter flinke bijwerkingen kan hebben, heeft het de voorkeur om preventief en op een natuurlijke manier te ontzuren.

Actief ontzuren

Actief ontzuren zorgt ervoor dat de voorraad natriumbicarbonaat in het bloed, de basische buffer, wordt verhoogt en de pH-waarde van de lichaamscellen wordt verbeterd door overtollige zure afvalstoffen af te voeren. Ontzuren is zo een ondersteuning bij het verbeteren van de afweer tegen virussen.

Producten om te ontzuren  

Er bestaan producten die helpen de basische buffer in het bloed te verhogen en zure afvalstoffen af te voeren. Het is echter niet gezond en heeft bovendien ook geen zin om natriumbicarbonaat in pure vorm of opgelost in vloeistof in te nemen. Gezonde manieren om de natriumbicarbonaat voorraad te verhogen zijn het lichaam zelf meer bicarbonaat aan te laten maken.

Geinteresseerd? Neem contact met ons op voor meer info.

Terug naar blog